Wie zijn wij?


Lees in de onderstaande verhalen van een selectie van groepsleden waarom zij actief lid zijn geworden van Amnesty International Haarlem.

 

RoRon Kieftn Kieft, penningmeester

Hier in Nederland hebben we gelukkig vrijheid van meningsuiting. Dat is geregeld in de Grondwet. Dat grondrecht is helaas niet in alle landen vanzelfsprekend. Daarom vind ik het belangrijk om mijn bijdrage te leveren aan een bredere vrijheid van meningsuiting wereldwijd.Ik heb in de zomer van 1997 een oproep ontvangen van Amnesty Haarlem om eens langs te komen op een informatieve avond van de werkgroep. Dat is  me zo goed bevallen, dat ik nog steeds lid ben van Amnesty Haarlem, ook al zijn we inmiddels naar Hoofddorp verhuisd. Ik ben in Haarlem begonnen als lid van een schrijfgroepje. Een van de belangrijkste activiteiten van een werkgroep. Ik ben inmiddels al weer jaren verantwoordelijk voor de uitgaven van de groep. Die uitgaven worden gefinancierd uit de jaarlijkse collecte, die voor de werkgroep dus erg belangrijk zijn om de activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Daarnaast heb ik contact met het landelijke secretariaat in Amsterdam over financieel gerelateerde onderwerpen. Het belangrijkste daarvan is de jaarlijkse financiële verantwoording die elke groep opstelt over de uitgaven en inkomsten in een boekjaar.

 


Christine Lucie Mesker, coördinator voortgezet onderwijs

Sinds 15 jaar geef ik gastlessen mensenrechten aan leerlingen van de middelbare scholen en het H.B.O. in Haarlem en omstreken. Dat doe ik in overleg met de desbetreffende docent. Van de afdeling educatie van Amnesty Nederland krijgen we de materialen om in de les te gebruiken. Bovendien organiseren zij workshops waar ook nieuw lesmateriaal getoond wordt. De docenten geven ook aanwijzingen die nuttig zijn. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen met mensenrechten in aanraking te brengen. Bovendien leren ze dat ze zelf met eenvoudige middelen een positieve bijdragen kunnen leveren. Kortom, zinnig en leuk werk om te doen waar je zelf ook veel van leert.

 

 

RRowie_Rensinkowie Rensink, notulist

Sinds april 2015 ben ik als notulist actief bij de Amnesty groep Haarlem en ik wil me na de zomer tevens gaan inzetten als scholenwerker. Als studente Politicologie zijn vraagstukken over mensenrechten, gelijkheid en rechtvaardigheid meer dan eens aan bod gekomen. Amnesty International Nederland biedt me de kans om mee te denken over, en bij te dragen aan een wereld waarin bovenstaande kernwaarden voor ieder zullen gelden. Dat klinkt misschien wat ambitieus, maar, zoals Amnesty: It is better to light a candle than curse the darkness, en daarvan ben ik overtuigd.

 

 

 TinTiny Ribbensy Ribbens, secretaris
Zo’n veertig jaar geleden werd ik lid van Amnesty International Nederland en toen ik verhuisde naar Waddinxveen ben ik daar lid geworden van de lokale Amnestygroep. In deze groep heb ik praktisch alle functies bekleed die er waren, wat me bij een volgende verhuizing naar Stadskanaal goed van pas kwam om daar een Amnestygroep op te richten. Na m’n verblijf van elf jaar in het Noorden van het land verhuisde ik eind 2007 naar Haarlem waar ik me al snel heb aangemeld bij de lokale Amnestygroep. Voor deze groep doe ik momenteel het secretariaat. Tevens ben ik coördinator van het basisscholenwerk en ben ik tijdens de jaarlijkse collecteweek wijkhoofd van één van de wijken in Haarlem-Zuid voor het aansturen van een aantal collectanten. Het is zeer zinvol en inspirerend werk, vooral omdat je weet dat je opkomt voor mensen elders in de wereld die dat door hun omstandigheden zelf niet kunnen. Ik hoop dan ook dat veel, vooral ook jonge mensen, mijn voorbeeld op dit punt willen volgen. Voor iedereen is er in de groep wel een plek te vinden waar men zich prettig voelt om met mensenrechten bezig te zijn.

 

Sandra Rodenburg, scholenwerker basisonderwijs

Toen mijn zoon nog op de basisschool zat zag ik dat onze kinderen ten opzicht van veel leeftijdsgenoten in andere omstandigheden enorm bevoorrecht zijn. Het leek me goed idee om hen daarvan bewust te maken door middel van Lesmateriaal. Via een contact tijdens mijn wandelingen met de hond kwam ik in aanraking met een vrijwilliger van Amnesty International en leerde dat er prachtige pakketten bestaan die gebruikt kunnen worden op de basisscholen en die gaan over Kinderrechten.De link was snel gelegd en sinds een aantal jaren bezoek ik nu basisscholen en geef ik voorlichting over dit zeer mooi vormgegeven en interessant materiaal wat door de leraar(es) zelf gebruikt wordt op de basisschool. Wanneer er een groetenactie wordt gehouden op de basisschool waar mijn zoon opzat doe ik daar aan mee. Leuk om de enthousiaste meelevende reacties van de kinderen te zien wanneer ze de kaarten schrijven.


Andries Tieleman, voorzitter, internet & ledenadministratieAndries-Tieleman
Ik ben lid geworden van de groep toen ik in Haarlem kwam wonen. Het leek me leuk om zo wat mensen te leren kennen en tegelijk iets nuttigs te doen. Ondertussen ben ik 25 jaar lid van de groep, onder meer als webmaster, secretaris voor enkele jaren en voorzitter van 2008-2014. De reden voor mij om actief lid te blijven naast een drukke baan is dat ik vind dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat je daar wat voor moet doen. Zoals het gezegde luidt "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" (toegeschreven aan Edmund Burke).

 

 

Veronica Tijmstra - van der Linde, coördinator van de schrijfgroepen Zuid-Azië, Zuidoostazië, Zuidelijk Afrika, Noord-Afrika en de Verenigde Staten

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben sinds oktober 2013 actief met betrekking tot het schrijven van brieven voor bovengenoemde landen. Mijn beweegreden is dat wij het hier in Nederland erg getroffen hebben met onze vrijheid van meningsuiting. Dat is helaas voor veel andere landen en voor hun inwoners niet het geval. Veel mensen worden nog jarenlang vastgezet en gemarteld alleen voor het feit dat ze vreedzaam hebben gedemonstreerd. Gelukkig krijg ik genoeg berichtjes terug over mensen die weer zijn vrijgelaten mede door al onze inspanningen. Ik hoop dan ook dat veel mensen met ons mee willen doen om te schrijven. Wij hebben inmiddels een grote groep van actieve schrijfleden voor de diverse landen. Binnen de schrijfgroep worden brieven aan betrokken regeringen van landen geschreven. Eén keer per maand schrijven we een kaartje naar een gewetensgevangene. Ook houden wij nog aparte schrijfacties voor groepen die op dat moment in de belangstelling staan. De informatie krijgen we van Amnesty International en Amnesty Nederland. Zonodig worden we ondersteund door de landenmedewerkers.

 

Ben je nieuwsgierig geworden over wat Amnesty Haarlem jou kan bieden of wat jij Amnesty kan bieden? Neem dan even contact op met onze secretaris Tiny Ribbens via de button "Contact".