Om meer aandacht te krijgen voor mensen die groot onrecht is aangedaan organiseerde Amnestygroep Haarlem ook dit jaar weer een schrijfmarathon rond de Dag van de Rechten van de Mens.

Zondag 26 november was de kick-off van schrijfmarathon in de Pastoriezaal van de Jopenkerk. In de weken daarna is er op vele plaatsen in Haarlem en omstreken geschreven voor de 10 cases van dit jaar. Zondag 10 december na afloop van de fakkeltocht hebben we de voorlopige eindstand bekend gemaakt. Nu is ook de definitieve eindstand bekend: er zijn dit jaar 5.353 brieven geschreven, een mooi resultaat! Onderstaand een foto van de aanbieding van de brieven aan regiocoordinator Ezgi Okyay van Amnesty Nederland met leden van de groep Haarlem. Zie voor meer informatie over de schrijfmarathon de website van Amnesty Nederland.