De collecte heeft in Haarlem dit jaar € 21.855,15 opgebracht! De groep Haarlem heeft dit jaar weer meer collectanten op de been kunnen brengen dan in 2018. In combinatie met het minder koude weer leidde dat tot een hogere opbrengst: vorig jaar werd ruim € 20.000 ingezameld. In heel Nederland werd tot dusver ruim € 1,1 miljoen Euro ingezameld. Amnesty International zal het geld gebruiken voor acties voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Lees voor meer informatie over de collecte ook het persbericht.