Op dinsdag 10 december 2019, de Dag van de Rechten van de Mens, vindt op initiatief van de groep Haarlem e.o. van Amnesty International vanaf 16.45 uur een fakkeltocht door de binnenstad van Haarlem plaats. Daarna wordt in de Lutherse Kerk (Witte Herenstraat 22) met een themabijeenkomst stilgestaan bij het feit dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en Amnesty International Nederland respectievelijk 71 en 30 jaar verdrag inzake de rechten van het kind.
 
Op de Dag van de Rechten van de Mens is de Lutherse Kerk het start- en eindpunt van de fakkeltocht, die om 16.45 uur begint. Fakkels zijn verkrijgbaar à € 2,-. Na een korte uitleg gaat de fakkeltocht om 17.00 uur van start. Lees het persbericht voor meer informatie over het programma.