De groep Haarlem e.o. van Amnesty International doet ook dit jaar weer mee aan de internationale schrijfmarathon Write for Rights. Van donderdag 28 november tot en met dinsdag 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, worden op verschillende locaties in Haarlem en omstreken zoveel mogelijk brieven geschreven naar regeringen die mensenrechten schenden. Dit jaar is er speciale aandacht voor jongeren.

Het idee achter Write for Rights is dat een lawine aan brieven en kaarten indruk maakt en autoriteiten dwingt mensen eerlijker te behandelen. Het blijkt te werken, want geen regering(sleider) wil bekend staan als onderdrukker, folteraar of tiran. De afgelopen jaren heeft Write for Rights geleid tot bescherming of vrijlating van een aantal mensen voor wie werd geschreven. Dit jaar focust de schrijfactie zich op tien jongeren uit Canada, China, de Filippijnen, Nigeria, Zuid-Soedan, Mexico, Iran, Griekenland, Wit-Rusland en Egypte.

Het overzicht van alle schrijflocaties in Haarlem e.o. laat zien dat Write for Rights in deze regio op donderdag 28 november van start gaat in het stadhuis van Heemstede. In de twaalf dagen die volgen is iedereen van harte welkom om ook een vuist te maken tegen onrecht, door op een van de locaties de pen ter hand te nemen en brieven en kaarten te schrijven of te ondertekenen. Zie het persbericht voor alle lokaties in Haarlem war wordt geschreven.