Amnesty groep Haarlem
Maar ook Bloemendaal, Heemstede en Overveen

Lees in de onderstaande verhalen van een selectie van groepsleden waarom zij actief lid zijn geworden van Amnesty International Haarlem.

Ton Moolenaar, voorzitter

Vanaf 2009 actief in de groep en mij vooral, samen met anderen, bezig gehouden met de organisatie van de 10 december fakkeltocht. Daarnaast meedenken over (en mee-organiseren van) het thema wat elk jaar aansluitend aan de wandeltocht door het centrum van Haarlem, in de Lutherse kerk aan de Witte Herenstraat uitgevoerd wordt. Sinds twintig jaar schrijf ik, samen met parochianen van de voormalige Mariakerk, op elke eerste maandagochtend van de maand, twee brieven, in de Shelter-Haarlem-kerk aan de Eksterlaan. Vanaf januari 2018 ben ik voorzitter van de groep, ben trots op de groep vanwege het feit dat veel groepsleden al zo lang aan Amnesty Haarlem verbonden zijn. Ik vind het een eer om deel uit te mogen maken van deze groep die ook nog eens de oudste van Nederland is! (In 2021 bestonden wij 55 jaar).

 

 

 

RoRon Kieftn Kieft, penningmeester

Hier in Nederland hebben we gelukkig vrijheid van meningsuiting. Dat is geregeld in de Grondwet. Dat grondrecht is helaas niet in alle landen vanzelfsprekend. Daarom vind ik het belangrijk om mijn bijdrage te leveren aan een bredere vrijheid van meningsuiting wereldwijd.Ik heb in de zomer van 1997 een oproep ontvangen van Amnesty Haarlem om eens langs te komen op een informatieve avond van de werkgroep. Dat is  me zo goed bevallen, dat ik nog steeds lid ben van Amnesty Haarlem, ook al zijn we inmiddels naar Hoofddorp verhuisd. Ik ben in Haarlem begonnen als lid van een schrijfgroepje. Een van de belangrijkste activiteiten van een werkgroep. Ik ben inmiddels al weer jaren verantwoordelijk voor de uitgaven van de groep. Die uitgaven worden gefinancierd uit de jaarlijkse collecte, die voor de werkgroep dus erg belangrijk zijn om de activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Daarnaast heb ik contact met het landelijke secretariaat in Amsterdam over financieel gerelateerde onderwerpen. Het belangrijkste daarvan is de jaarlijkse financiële verantwoording die elke groep opstelt over de uitgaven en inkomsten in een boekjaar.

 

Joelle Wiersema

 

Joëlle Wiersema, coördinator schrijfgroepen

Ik ben in 2014 bij Amnesty Haarlem begonnen met het schrijven van brieven tegen mensenrechtenschendingen. Een manier van actievoeren die bij mij past en bovendien sinds het ontstaan van Amnesty International zeer effectief is gebleken. Over de hele wereld worden mensenrechten met voeten getreden, de situaties zijn schrijnend en gevoelsmatig wringt dit met de bevoorrechte positie waarin ik mij in Nederland bevind. Ik kan en wil niet machteloos toekijken en daarom blijf ik schrijven naar autoriteiten en sturen we kaartjes naar de slachtoffers van mensenrechtenschendingen om ze te steunen en te sterken. Schrijven is een kleine moeite voor mij en kan met schrijvers over de hele wereld een grote impact hebben!

 

 


Christine Lucie Mesker, coördinator voortgezet onderwijs

Sinds 15 jaar geef ik gastlessen mensenrechten aan leerlingen van de middelbare scholen en het H.B.O. in Haarlem en omstreken. Dat doe ik in overleg met de desbetreffende docent. Van de afdeling educatie van Amnesty Nederland krijgen we de materialen om in de les te gebruiken. Bovendien organiseren zij workshops waar ook nieuw lesmateriaal getoond wordt. De docenten geven ook aanwijzingen die nuttig zijn. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen met mensenrechten in aanraking te brengen. Bovendien leren ze dat ze zelf met eenvoudige middelen een positieve bijdragen kunnen leveren. Kortom, zinnig en leuk werk om te doen waar je zelf ook veel van leert.

 

 

 

 

Andries Tieleman, webmaster & ledenadministratie

Ik ben lid geworden van de groep toen ik in Haarlem kwam wonen. Het leek me leuk om zo wat mensen te leren kennen en tegelijk iets nuttigs te doen. Ondertussen ben ik 30 jaar lid van de groep, onder meer als webmaster, secretaris en voorzitter van 2008-2017. De reden voor mij om actief lid te blijven is dat ik vind dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat je daar wat voor moet doen. Zoals het gezegde luidt "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing".

 

 

 

Veronica Tijmstra - van der Linde, lid schrijfgroep

Ik ben sinds oktober 2013 actief met betrekking tot het schrijven van brieven tegen mensenrechtenschendingen. Mijn beweegreden is dat wij het hier in Nederland erg getroffen hebben met onze vrijheid van meningsuiting. Dat is helaas voor veel andere landen en voor hun inwoners niet het geval. Veel mensen worden nog jarenlang vastgezet en gemarteld alleen voor het feit dat ze vreedzaam hebben gedemonstreerd. Gelukkig krijg ik genoeg berichtjes terug over mensen die weer zijn vrijgelaten mede door al onze inspanningen. Ik hoop dan ook dat veel mensen met ons mee willen doen om te schrijven. Wij hebben inmiddels een grote groep van actieve schrijfleden voor de diverse landen. Binnen de schrijfgroep worden brieven aan betrokken regeringen van landen geschreven. Eén keer per maand schrijven we een kaartje naar een gewetensgevangene. Ook houden wij nog aparte schrijfacties voor groepen die op dat moment in de belangstelling staan. De informatie krijgen we van Amnesty International en Amnesty Nederland. Zonodig worden we ondersteund door de landenmedewerkers.

 

Ben je nieuwsgierig geworden over wat Amnesty Haarlem jou kan bieden of wat jij Amnesty kan bieden? Neem dan even contact op met onze voorzitter Ton Moolenaar via de button "Contact".