Amnesty groep Haarlem
Maar ook Bloemendaal, Heemstede en Overveen


Tussen 13 en 19 maart organiseerde Amnesty International zijn jaarlijkse collecte. Ook in Haarlem zijn er veel collectanten op pad gegaan om geld op te halen voor het werk van de mensenrechtenorganisatie. De opbrengst van de collecte in Haarlem was dit jaar €. 22.425,70. De Haarlemse afdeling van Amnesty is zeer tevreden met dit resultaat.

Het was de veertiende keer op rij dat Amnesty International een landelijke collecte hield. De collecte is voor Amnesty van groot belang. De mensenrechtenorganisatie is onafhankelijk en voor haar werk grotendeels afhankelijk van giften van particulieren.

Jammer genoeg kon Amnesty Haarlem niet voor alle straten in Haarlem collectanten vinden. Mensen die daardoor geen geld aan de collecte konden geven, kunnen hun bijdrage alsnog overmaken. Dat kan op rekeningnummer: NL93 TRIO 0197 7023 09  t.n.v. Amnesty 004 Haarlem – IB zaken.  


Amnesty Haarlem bedankt alle mensen die een bijdrage via de collectebus of anders hebben gegeven !