De volgende artikelen beschrijven een aantal aspecten die van belang zijn bij het maken en weergeven van artikelen en categorieën.

Op donderdag 3 oktober is er vanaf 13:00 een demonstratie op het Stationsplein in Haarlem om aandacht te vragen voor de mensenrechten van de Oeigoeren in China. Zie het persbericht voor meer informatie over de demonstratie. De demonstratie wordt georganiseerd door de Stichting Uyghur Cultuur en Informatie Centrum.

Haarlem, 30 september 2019

Demonstratie op donderdag 3 oktober in Haarlem

Amnesty International trekt zich het lot aan van de Oeigoeren die in China worden onderdrukt. Afgelopen donderdag werd in de Groenmarktkerk een informatiebijeenkomst gehouden, op donderdag 3 oktober vindt in Haarlem een demonstratie plaats.

De Oeigoeren vormen een etnische minderheid in de regio Xinjiang. Door de Chinese machthebbers worden ze onderdrukt: volgens een schatting worden er bijna een miljoen mensen, voornamelijk moslims, gevangen gehouden in heropvoedingskampen. Ze worden onderworpen aan politieke indoctrinatie en gedwongen hun geloof af te zweren.

Op de site van Amnesty International (www.amnesty.nl) kan een petitie worden ondertekend die China oproept te stoppen met het onderdrukken van Oeigoeren en de heropvoedingskampen te sluiten. Op donderdag 3 oktober vindt bovendien een demonstratie plaats tegen het onrecht in China. De demonstratie begint om 13.00 uur op het Stationsplein in Haarlem. De demonstratie wordt georganiseerd door de Stichting Uyghur Cultuur en Informatie Centrum.

In het kader van de Vredesweek heeft de Amnesty Groep Haarlem e.o. zich op donderdag 26 september 2019 gepresenteerd in de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14 in Haarlem.

Na een korte inleiding vertelde een groepslid van Amnesty Haarlem waarom zij destijds uit Irak moest vluchten. Aansluitend werd de film ‘En op ’n Goede Dag’ vertoond: een grappige, wonderbaarlijke en totaal onverwachte oplossing om de wet op het verbod om een hoofddoek te dragen te omzeilen. De schrijfgroep van Amnesty Haarlem vertelde wat zij doet en de Stichting Uyghur Cultuur en Informatiecentrum gaf informatie over de vervolging en onderdrukking van dit volk in West-China.
Ook vertelde de Scholengroep van Amnesty Haarlem wat zij doen op scholen, zowel voor basisscholen als voor het middelbaar en voortgezet onderwijs.

Om meer aandacht te krijgen voor mensen die groot onrecht is aangedaan, organiseert Amnestygroep Haarlem e.o. ook dit jaar weer de Write for Rights rond 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens. Dinsdag 10 december eindigen we in de Lutherse kerk en maken we de opbrengst van de schrijfmarathon bekend. Doel is om zoveel mogelijk brieven te schrijven voor de mensen voor wie Amnesty International dit jaar actie voert.

Wat kun jij doen?
We vragen jullie brieven te schrijven voor Amnesty. De plaats, de dag en het tijdstip mag je zelf bepalen, als het maar in de periode van zaterdag 30 november tot en met maandag 9 december is. Je mag zelf bedenken of je bijvoorbeeld met je hobbyclub gaat schrijven, tijdens de lunchpauze met je collega’s of gewoon thuis met familie, vrienden of buren. Het kan ook een kleine actie met gezin of huisgenoten zijn, of met die ene vriend(-in) die het te druk heeft om naar een van de (openbare) locaties te komen.

PERSBERICHT

Haarlem, 16 september 2019

Amnesty Haarlem presenteert zich tijdens Vredesweek in Groenmarktkerk

In het kader van de Vredesweek zal de Amnesty Groep Haarlem e.o. zich op donderdag 26 september 2019 presenteren in de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14 in Haarlem. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Na een korte inleiding zal een medewerkster vertellen waarom zij destijds uit Irak moest vluchten. Aansluitend wordt de film ‘En op ’n Goede Dag’ vertoond: een grappige, wonderbaarlijke en totaal onverwachte oplossing om de wet op het verbod om een hoofddoek te dragen te omzeilen. De schrijfgroep van Amnesty Haarlem vertelt wat zij doet en de Stichting Uyghur Cultuur en Informatiecentrum geeft informatie over de vervolging en onderdrukking van dit volk in West-China.
Ook zal de Scholengroep van Amnesty Haarlem vertellen wat zij doen op scholen, zowel voor basisscholen als voor het middelbaar en voortgezet onderwijs.