De volgende artikelen beschrijven een aantal aspecten die van belang zijn bij het maken en weergeven van artikelen en categorieën.

In september zijn we begonnen aan het nieuwe seizoen 2012-2013. We hebben in september voor de verkiezingen een aantal stands georganiseerd om aandacht te vragen voor vreemdelingendetentie. Verder stonden we in oktober op de 55+ beurs en op 10 december hebben we weer de jaarlijkse fakkeltocht georganiseerd door het centrum van Haarlem. In februari hadden we de jaarlijkse collecte. De komende tijd staan we nog met stands op Bevrijdingspop en het Houtfestival. Zie de agenda van onze groep voor een overzicht van alle acties in 2013.

Persbericht

 

Amnesty International op Bevrijdingsfestival Haarlem in actie voor een Internationaal Wapenhandelverdrag

Tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei in Haarlem vraagt Amnesty International bezoekers een petitie voor een sterk internationaal wapenhandelverdrag te tekenen. In juli onderhandelen de Verenigde Naties in New York over het eerste internationale wapenhandelverdrag; een historische kans om de komende jaren honderdduizenden mensenlevens te redden. Festivalbezoekers kunnen op het Plein van de Vrijheid meedoen aan een bommenvangspel. Doel van het spel is om bommen van piepschuim te vangen en daarmee de burgerbevolking te beschermen.   

Tachtig procent burgerslachtoffers
Voor bijna alle exportproducten gelden internationale regels; voor wapens ontbreken deze, met alle humanitaire gevolgen van dien. Elk jaar komen honderdduizenden mensen om, raken gewond of worden gedwongen hun huis te ontvluchten als gevolg van gewapend geweld. Tachtig procent van hen zijn burgers. Ook Nederland is een belangrijk doorvoerland en exporteur voor wapens; in 2010 bedroeg de Nederlandse wapenexport 650 miljoen euro.

Control Arms
De komende maanden voert Amnesty International samen met IKV Pax Christi en Oxfam Novib actie voor een sterk internationaal wapenhandelverdrag. Deze Control Arms coalitie doet de komende maanden een dringend beroep op de Nederlandse regering om tijdens de onderhandelingen in New York te stemmen voor een robuust verdrag, en geen concessies te doen aan landen als de Verenigde Staten, Rusland en China die pleiten voor een veel zwakker verdrag.

Kern van het verdrag is de zogenaamde Gouden Regel. Als er een substantieel risico is dat een wapenlevering leidt tot ernstige mensenrechtenschendingen dan moet een dergelijk levering geen doorgang vinden. Control Arms biedt de verzamelde handtekeningen aan de regering aan vlak voordat de Nederlandse delegatie naar New York vertrekt.

Festivalgegevens: Plein van de Vrijheid, 11:00 – 17:00, zie voor het programma de festivalkrant.

Persbericht

Betreft: Tiende Amnesty-collecte start met Steven de Jong
Datum: 22 januari 2012


Haarlemse Amnesty-afdeling trapt collecte af op maandag 13 februari

Jassen met Amnesty International-logo’s, vele tientallen ballonnen en collectanten die met collectebussen geld inzamelen voor mensenrechten. Dat is het beeld op de Grote Markt in Haarlem, als de plaatselijke afdeling van Amnesty International op maandag 13 februari, om 16.00 uur ter hoogte van Grand Café Brinkmann de aftrap verricht voor de jaarlijkse geldinzamelingsactie. Thema van de collecte in 2012 is ‘Geef om vrijheid, steun Amnesty.’
 
De Haarlemse  theatermaker Steven de Jong zorgt tijdens de aftrap voor een bijzondere omlijsting. Hij zingt namelijk liedjes over vrijheid.
Collectanten van Amnesty zullen daarna  hun bussen zo veel mogelijk laten rammelen om de doneerlust van het winkelende publiek op te vijzelen.

Persontmoeting
Een uur voor aanvang van de muzikale aftrap is er voor de pers gelegenheid om met diverse, bij de aftrap betrokkenen in gesprek te komen. Zo is Ila Kasem bestuursvoorzitter van Amnesty International Nederland, aanwezig om een toelichting te verschaffen op het thema van de collecte van dit jaar. Regiocoördinator Charine Chotoe vertelt over het afdelingswerk in de regio Kennemerland en Tiny Ribbens van Amnesty Haarlem maakt duidelijk waar de Haarlemse afdeling werk van maakt. Bovendien is  Steven de Jong bereid te vertellen over zijn muziek en betrokkenheid bij het werk van Amnesty International.

De persontmoeting vindt plaats in Grandcafé Brinkmann aan de Grote Markt en begint om 15.00 uur. Een uur later vindt daar ook buiten op een podium de aftrap van de jaarlijkse Amnesty-collecte plaats.

Oproep
Amnesty Haarlem roept heel Haarlem op om op maandag 13 februari naar de Grote Markt te komen om de aftrap mee te maken.
 


Persbericht

 

Betreft: Opbrengst Amnestycollecte 2012 in Haarlem
Datum: 29 maart 2012

 

Van 12 /m 18 februari jl. werd de landelijke collecte voor Amnesty gehouden. Ook in Haarlem zijn weer veel collectanten op pad gegaan om geld op te halen voor het werk van Amnesty.  De opbrengst van de collecte in Haarlem was dit jaar € 23.452,06. Ondanks de financiële crisis toch een prima resultaat.

 

Het was de 10e  keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een landelijke collecte hield. De collecte is voor Amnesty van groot belang. De mensenrechtenorganisatie is volstrekt onafhankelijk en voor haar werk grotendeels afhankelijk van giften van particulieren

 

Nieuw dit jaar was, als men de collecte gemist of geen klein geld in huis had, dat je met een eenvoudig  sms `amnesty´ naar 4333 alsnog een gift kon geven en nu nog kan overmaken. Er wordt dan 2 euro van uw telefoonrekening afgeschreven. De collectanten stopten dat berichtje in de vorm van een boekenlegger ook in de brievenbussen van diegenen die niet thuis waren.

 

Jammer genoeg kon de Amnestygroep niet alle wijken in de gemeente bemensen. Ook degenen die daardoor hun gift niet hebben kunnen geven kunnen alsnog hun bijdrage rechtstreeks overmaken op rekeningnummer: 3872646 t.n.v. penningmeester Amnesty International groep 004, Hoofddorp of van ons sms systeem gebruik maken.

 

De Amnestygroep Haarlem bedankt alle mensen die een bijdrage via de collectebus of anders hebben gegeven en ook diegenen die alsnog geld gaan overmaken.

 

Tiny Ribbens
Secretaris Amnestygroep Haarlem

Haarlemse Amnesty-afdeling trapt af op maandag 13 februari
 
Jassen met Amnesty International-logo’s, vele tientallen ballonnen en collectanten die met collectebussen geld inzamelen voor mensenrechten. Dat is het beeld op de Grote Markt in Haarlem, als de plaatselijke afdeling van Amnesty International op maandag 13 februari, om 16.00 uur ter hoogte van Grand Café Brinkmann de aftrap verricht voor de jaarlijkse geldinzamelingsactie.
 
De Haarlemse  theatermaker Steven de Jong, zorgt tijdens de aftrap voor een bijzondere omlijsting door het zingen van liedjes over vrijheid.
De aanwezige collectanten zullen daarna  proberen de bussen zo veel mogelijk te laten rammelen en tegelijkertijd de doneerlust van het winkelende publiek proberen op te vijzelen.

 

Persontmoeting
Een uur voor aanvang van de muzikale aftrap is er voor de pers gelegenheid om met diverse, bij de aftrap van de collecte betrokkenen in gesprek te komen. Zo is Ila Kasem bestuursvoorzitter van Amnesty International Nederland, aanwezig om een toelichting te verschaffen op het thema van de collecte van dit jaar. Regiocoördinator Charine Chotoe vertelt over het afdelingswerk in de regio Kennemerland en Tiny Ribbens van Amnesty Haarlem maakt duidelijk waar de Haarlemse afdeling werk van maakt. Bovendien is  Steven de Jong bereid te vertellen over zijn muziek en betrokkenheid bij het werk van Amnesty International.
De persontmoeting vindt plaats in Grand Café Brinkmann aan de Grote Markt en begint om 15.00 uur, alwaar ook de aftrap buiten om 16.00 uur op een klein podium plaats zal vinden.


Amnesty Haarlem roept alle Haarlemmers op om op maandag 13 februari naar de Grote Markt te komen om de aftrap mee te maken.