De volgende artikelen beschrijven een aantal aspecten die van belang zijn bij het maken en weergeven van artikelen en categorieën.

Tentoonstelling over geschiedenis maar de jeugd heeft de toekomst

 

Haarlem/Overveen - Dolblij zijn Sjoerd Abbink en Frederique Spaan van de Aloysiusschool uit Overveeen als ze horen dat zij een prijs van Amnesty International krijgen. De twee leerlingen van groep acht (toen nog groep 7) zijn samen met hun klassen en meester Wim Nijboer in juni van dit jaar op de fiets naar het Noord-Hollands Archief gegaan om de tentoonstelling over 50 jaar Amnesty International te bezichtigen.

 

door Christa Warmerdam

 

Tiny Ribbens van de werkgroep Haarlem van Amnesty International legt uit: “De werkgroep Haarlem van Amnesty viert dit jaar haar 45ste verjaardag en daarmee zijn we de oudste nog actieve werkgroep van Nederland. We hebben toen scholen aangeschreven om naar de tentoonstelling te komen en drie scholen uit de regio hebben de tentoonstelling bezocht. De leerlingen hebben toen tien vragen over de tentoonstelling beantwoord en twee kinderen per school hebben daarmee een prijs gewonnen.” Het is aan Maarten Brock van het NHA de eer om de prijzen uit te rijken. Brock is blij dat de kinderen de tentoonstelling in het Archief hebben bezocht. Brock: “In het Archief bewaren we heel veel oude papieren en boeken. De tentoonstelling ging over de geschiedenis van Amnesty maar het gezegde is, de jeugd heeft de toekomst. Jullie zijn dus de toekomst en kunnen voor een groot deel bepalen hoe die toekomst er uit komt te zien.” Als Brock bekend maakt dat Sjoerd en Frederique de prijs, een tas vol met Amnesty International spullen en een iTunes Gift Card, hebben gewonnen klinkt er een luid gejuich. Hoewel een groot deel van de kinderen ook roept, ‘Alweer Sjoerd?’. Sjoerd blijkt dus vaker in de prijzen te vallen. Sjoerd: “We hebben laatst geloot voor een plaats in de leerlingenraad en het ‘Ik hou van Holland spel’ en dat heb ik ook allebei gewonnen.”

 

Prijswinnaars Sjoerd Abbink en Frederique Spaan samen met Maarten Brock, Hoofd Bedrijfsvoering van het Noord-Hollands ArchiefSandra Rodenburg is scholenwerker van Amnesty en heeft de Aloysiusschool enthousiast kunnen maken voor dit project. Rodenburg: “Ik ben sinds twee jaar scholenwerker en ken de Aloysiusschool goed omdat mijn zoon hier op school gezeten heeft. Als scholenwerker bied ik leerkrachten van groep 7 of 8 van de basisscholen in Haarlem e.o. een lespakket aan. Het lespakket is bedacht en uitgebracht door de eenheid educatie van Amnesty Nederland in Amsterdam en is gratis. Eén keer per week probeer ik bij scholen in Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout langs te gaan. Soms is het moeilijk om leerkrachten te spreken. Scholen krijgen al heel aanvragen en denken dan dat dit er nog eens extra bij komt. Maar het mooie van deze lespakketten is dat het heel goed past binnen het ‘gewone’ lespakket omdat het ook over geschiedenis en aardrijkskunde gaat.”

 

Geïnteresseerden die zich als scholenwerker voor het basisonderwijs willen inzetten kunnen contact opnemen met Tiny Ribbens via telefoonnr. 023-533 20 83 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Waarom 10 december: op 10 december 1948 werd in de Ver.Naties de Universele Verklaring van de mensenrechten aangenomen. 's Middags was door medewerkers van de Amnestygroep Haarlem e.o. de Lutherse kerk in de Witte Herenstraat 22 in gereedheid gebracht met diverse stands over allerlei acties die nu spelen. Zo kon er een petitielijst getekend worden voor de vrijlating van 2 mensenrechtenactivisten, te weten Ales Bialiatski, van de mensenrechtengroep Viasna (Lente) in Wit Rusland, hij zit een gevangenis straf van 4,5 jaar uit. Hij werd opgepakt toen hij een bankrekening wilde openen voor zijn groep. Ales is vader van een zoon. De andere is Mevr. Nasrin Sotoudeh, zij is advocate en verdedigt mensenrechtenactivisten die vervolgd worden en jongeren die ter dood zijn veroordeeld. Zij kreeg een gevangenisstraf van 6 jaar en heeft op 4 december een hongerstaking beëindigd, Nasrin is moeder van 2 kinderen. Amnesty International Nederland voert 4 weken lang onafgebroken actie voor Ales en Nasrin en wel van 14 januari tot 9 februari 2013.

 

De opkomst was met 75 mensen redelijk te noemen, het weer was droog met een matige dunne, koude wind. De tocht verliep waardig. Ook de deelnemers van het panel m.b.t. de mensenrechten in Nederland liepen mee, de journalist Frenk van der Linden, de advocaat m.b.t. verblijfsvergunning en vreemdelingenrecht, Mevr. Mr. Ellen Zwart, Bernice Boermans, projectleidster Vreemdelingendetentie van FairWork, (www.fairwork.nu) Frits ter Kuile die elke 2e zondag Schipholwake’s (www.schipholwakes.nl) houdt bij de opvang van illegalen en Dave Hardy, coördinator van Mensenrechten in Nederland van Amnesty International Amsterdam.

 

Na afloop van de tocht hield Dave Hardy een betoog over illegalen, wie zijn dat, waarom noemen wij ze zo, is dat terecht en is wereldburger niet een betere term en als dat zo is dan zou men niet “illegaal” kunnen zijn en heeft van daaruit elke illegaal dezelfde burger- en mensenrechten. Daarna vond er een debat plaats met het panel en met de toehoorders uit de kerk. Het geheel werd goed geleid door Frènk van der Linden.

Thema’s die aan de orde kwamen:


1/ vinden wij dat zogenaamde illegalen alle mensenrechten zouden moeten krijgen (iedereen mee eens),
2/ vinden wij dat illegalen ook alle burgerrechten zouden moeten krijgen: antwoord: Nee omdat zij wettelijk gezien daartoe geen recht hebben omdat zij geen ingezetenen van Nederland zijn.
3/ waar iedereen het over eens was: illegalen horen niet in detentie thuis en al zeker kinderen niet, in het verlengde daarvan werd vanuit de kerk gesteld dat er meer aandacht zou moeten zijn voor het feit dat ouders met kinderen die in asielzoekerscentra verblijven nogal eens verplaatst worden. Dat heeft tot gevolg dat kinderen gebrekkig, verbrokkeld onderwijs krijgen en geen vriendschappen kunnen onderhouden.
4/ hoe kunnen we de politiek beïnvloeden om de rechtspositie van illegalen te verbeteren, in de kabinetsplannen is hierover niets terug te vinden en sommige politieke partijen hebben het of weggegeven in de onderhandeling (PvdA) of zijn niet geïnteresseerd (CDA). Dave Hardy van Amnesty International Nederland gaf aan dat zij op twee fronten gaan opereren, dus én lobbyen bij de politiek én actie van onderop omdat dat media-aandacht genereert en tevens op zijn beurt weer de politiek beïnvloedt.
5/ Frits ter Kuile vroeg indringend aandacht voor de illegalen die in detentie worden gehouden op Schiphol. Op zondag 13 januari as wordt er een demonstratie gehouden bij een nieuwe Schipholgevangenis die in de herfst van dit jaar is geopend,
6/ Bernice Boermans vroeg aandacht voor het feit dat illegalen misbruikt worden. Slachtoffers van moderne slavernij krijgen veel te weinig of niets betaald. Ze werken hier in Nederland onder (zeer) slechte omstandigheden, bijvoorbeeld in restaurants, de land- en tuinbouw en de schoonmaakbranche. Of ze worden seksueel uitgebuit. Ze zijn volledig in de greep van hun baas of tussenpersoon: ze worden bijvoorbeeld mishandeld, krijgen hun paspoort niet terug als ze daar om vragen of vrezen voor de veiligheid van hun familie. Veel slachtoffers van deze moderne slavernij zijn migranten die onder valse voorwendselen naar Nederland zijn gehaald. Ze spreken de taal niet en zijn meestal niet of nauwelijks op de hoogte van hun rechten hier. En als ze dat wel zijn, durven ze er lang niet altijd iets tegen te doen. Vaak zijn ze bang gemaakt voor de immigratiedienst of politie. Ontsnappen is voor deze mensen dus niet gemakkelijk.

 

Theatergroep Mani met violiste Maria Eldering, zangeres Nicolette Knape en pianist Bart Siekman zorgde voor de muzikale omlijsting en brachten het lied “Vrijheid” van Liesbeth List.

Andries Tieleman, voorzitter van de Amnestygroep Haarlem e.o., sloot de avond met een dankwoord voor ieders inzet, af. Het was een zeer geslaagde avond.

 

Ton Moolenaar, 2e secretaris Amnestygroep Haarlem e.o.

Persbericht

 

Betreft: Houtfestival 2010

Datum: 16 juni 2010


Ondanks het minder goede weer waren veel Amnestyleden van Haarlem op het inmiddels 25e Haarlemmerhoutfestival 20 juni jl. actief met het binnenhalen van handtekeningen.

  1. voor de actie:  “Gedwongen huisuitzettingen in Kenia”  378 handtekeningen en
  2. voor de actie: “Wanted: kinderrechten in de VS” 147 handtekeningen.

Persbericht

 

Opbrengst Amnestycollecte 2010 in Haarlem

Datum: 7 maart 2010


Van 7 t/m 13 februari jl. werd de landelijke collecte voor Amnesty gehouden. Ook in Haarlem zijn weer veel collectanten op pad gegaan om geld op te halen voor het werk van Amnesty. De opbrengst van de collecte in Haarlem was dit jaar meer dan vorig jaar. In totaal is er ruim  € 24.600,= opgehaald.Persbericht

 

Betreft: Amnesty-collecte start met Speelman & Speelman

Datum: 25 januari 2011

 

Haarlemse Amnesty-afdeling trapt af op 7 februari
Jassen met Amnesty International-logo’s, vele tientallen ballonnen en collectanten die met collectebussen geld inzamelen voor mensenrechten. Dat is het beeld op de Grote Markt in Haarlem, als de plaatselijke afdeling van Amnesty International op maandag 7 februari, om 16.00 uur ter hoogte van het stadhuis de aftrap verricht voor de jaarlijkse geldinzamelingsactie.

Het muzikale cabaretduo Speelman en Speelman zorgt tijdens de aftrap voor een even swingende als virtuoze omlijsting. Met een mix van aanstekelijke popliedjes zullen de swingende broers proberen de bussen van de collectanten zo veel mogelijk te laten rammelen en tegelijkertijd de doneerlust van het winkelende publiek proberen op te vijzelen. Het duo begint de speciale set op 7 februari met het nummer ‘Wonderland’ en speelt daarna ook nog twee andere nummers.

Persontmoeting
Een uur voor aanvang van de muzikale aftrap is er voor de pers gelegenheid om met diverse, bij de aftrap van de collecte betrokkenen in gesprek te komen. Zo is Frans Willems, manager landelijke collecte van Amnesty Nederland, aanwezig om een toelichting te verschaffen op het thema van de collecte van dit jaar. Regiocoördinator Charine Chotoe vertelt over het afdelingswerk in de regio Kennemerland en Tiny Ribbens van Amnesty Haarlem maakt duidelijk waar de Haarlemse afdeling werk van maakt. Bovendien zijn Daan en Joost Speelman bereid te vertellen over hun muziek en betrokkenheid bij het werk van Amnesty International.
De persontmoeting vindt plaats in Grandcafé Brinkmann aan de Grote Markt en begint om 15.00 uur.

Amnesty Haarlem roept alle Haarlemmers op om op maandag 7 februari naar de Grote Markt te komen om de aftrap mee te maken.

Het thema van de landelijke collecte van 2011 is ‘Geef om vrijheid, steun Amnesty.’