De volgende artikelen beschrijven een aantal aspecten die van belang zijn bij het maken en weergeven van artikelen en categorieën.

Persbericht

 

Betreft: Houtfestival 2010

Datum: 16 juni 2010


Ondanks het minder goede weer waren veel Amnestyleden van Haarlem op het inmiddels 25e Haarlemmerhoutfestival 20 juni jl. actief met het binnenhalen van handtekeningen.

  1. voor de actie:  “Gedwongen huisuitzettingen in Kenia”  378 handtekeningen en
  2. voor de actie: “Wanted: kinderrechten in de VS” 147 handtekeningen.

Persbericht

 

Betreft: Amnesty-collecte start met Speelman & Speelman

Datum: 25 januari 2011

 

Haarlemse Amnesty-afdeling trapt af op 7 februari
Jassen met Amnesty International-logo’s, vele tientallen ballonnen en collectanten die met collectebussen geld inzamelen voor mensenrechten. Dat is het beeld op de Grote Markt in Haarlem, als de plaatselijke afdeling van Amnesty International op maandag 7 februari, om 16.00 uur ter hoogte van het stadhuis de aftrap verricht voor de jaarlijkse geldinzamelingsactie.

Het muzikale cabaretduo Speelman en Speelman zorgt tijdens de aftrap voor een even swingende als virtuoze omlijsting. Met een mix van aanstekelijke popliedjes zullen de swingende broers proberen de bussen van de collectanten zo veel mogelijk te laten rammelen en tegelijkertijd de doneerlust van het winkelende publiek proberen op te vijzelen. Het duo begint de speciale set op 7 februari met het nummer ‘Wonderland’ en speelt daarna ook nog twee andere nummers.

Persontmoeting
Een uur voor aanvang van de muzikale aftrap is er voor de pers gelegenheid om met diverse, bij de aftrap van de collecte betrokkenen in gesprek te komen. Zo is Frans Willems, manager landelijke collecte van Amnesty Nederland, aanwezig om een toelichting te verschaffen op het thema van de collecte van dit jaar. Regiocoördinator Charine Chotoe vertelt over het afdelingswerk in de regio Kennemerland en Tiny Ribbens van Amnesty Haarlem maakt duidelijk waar de Haarlemse afdeling werk van maakt. Bovendien zijn Daan en Joost Speelman bereid te vertellen over hun muziek en betrokkenheid bij het werk van Amnesty International.
De persontmoeting vindt plaats in Grandcafé Brinkmann aan de Grote Markt en begint om 15.00 uur.

Amnesty Haarlem roept alle Haarlemmers op om op maandag 7 februari naar de Grote Markt te komen om de aftrap mee te maken.

Het thema van de landelijke collecte van 2011 is ‘Geef om vrijheid, steun Amnesty.’

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Zij voert actie voor beëindiging van ernstige schendingen van het recht op leven, van het recht niet te worden gemarteld, van het recht op vrijheid van geweten en van meningsuiting en van het recht niet te worden gediscrimineerd.

Welkom bij de groep Haarlem van Amnesty International

De oudste nog actieve Amnesty groep (004) van Nederland. We bestonden in 2016 namelijk 50 jaar! Al 50 jaar lang zetten mensen uit Haarlem en omgeving zich actief in voor de bescherming van mensenrechten. Op dit moment hebben we ongeveer 80 leden, 80 vrouwen en mannen die in verschillende subgroepen actief zijn.

 

Persbericht

 

Betreft: Amnesty International op Bevrijdingsfestival Haarlem in actie tegen gedwongen huisuitzettingen van Roma in Servië

 

Honderden en wellicht duizenden Roma lopen in Servië het risico om slachtoffer te worden van gedwongen huisuitzettingen. Tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei in Haarlem vraagt Amnesty International festivalbezoekers daartegen te protesteren door op de foto te gaan. 

De foto's worden aan de Servische autoriteiten aangeboden in de vorm van een tangramspel met spelregels over huisuitzettingen waarbij mensenrechten wél worden nageleefd. Festivalbezoekers kunnen daarnaast zelf op het bevrijdingsfestival een reuzentangramspel spelen, waarbij ze van brokstukken een huis kunnen bouwen. Dit is een voorbeeld voor de Servische autoriteiten. 

De afgelopen jaren zijn in Servië tal van Roma-nederzettingen ontruimd en daarbij zijn mensenrechten op grote schaal geschonden. Amnesty vreest dat er meer gedwongen ontruimingen zullen volgen. Bewoners worden hierover niet geconsulteerd, niet tijdig ingelicht, en ze worden óf onder slechte omstandigheden in metalen containers gehuisvest, óf komen op straat te staan. De boodschap aan de Servische autoriteiten luidt dan ook: stop gedwongen huisuitzettingen.

 

Achtergrondinformatie

Vanwege de wijdverspreide en systematische discriminatie in Servië hebben Roma vaak weinig andere keus dan zich te vestigen op plekken waar ze kwetsbaar zijn voor gedwongen huisuitzettingen. Soms worden bewoners meer dan eens uit hun huizen gezet. In de verschillende bedreigde gemeenschappen bevinden zich veel kwetsbare groepen, waaronder Roma die in 1999 zijn gevlucht voor de oorlog in Kosovo.

Zo werden in oktober 2010 36 mensen, onder wie zeventien kinderen en een zwangere vrouw, gedwongen hun woningen in de Servische hoofdstad Belgrado te verlaten. Twee uur later werden hun huizen gesloopt. Zij moesten plaatsmaken voor een nieuwe weg en een appartementencomplex.

Door de Verenigde Naties zijn criteria opgesteld waaraan moet worden voldaan bij  huisuitzettingen. Zo dienen bewoners door de autoriteiten tijdig te worden geïnformeerd en geconsulteerd en moet compensatie en alternatieve huisvesting worden geboden. De Servische autoriteiten hebben zich in een aantal, door Amnesty International gedocumenteerde gevallen, niet gehouden aan internationale verplichtingen. Amnesty International wil dat Servië nationale wetgeving maakt die gedwongen uitzettingen verbiedt.

 

Voor meer achtergrondinformatie kunt u kijken op   http://www.amnesty.nl/in_actie/menswaardig_wonen

 

Festivalgegevens: Amnesty International Haarlem, Plein van de Vrijheid, Dreef 3, 2021 HR Haarlem

Op maandag 10 december - de Dag van de Rechten van de Mens - zal de groep Amnesty Haarlem e.o. weer een fakkeltocht organiseren door de binnenstad van Haarlem. Na afloop van de fakkeltocht zal er een gevarieerd programma worden aangeboden aan de deelnemers. Zie hieronder voor het programma:

 

Programma  FAKKELTOCHT

16.45 uur    Startpunt van de fakkeltocht bij de Lutherse kerk, Witte Herenstraat 22, Haarlem  - Fakkels  € 2,- per stuk.
16.55 uur    Uitleg over de actie
17.00 uur    Fakkeltocht door het oude centrum van Haarlem met trommelmuziek door Martin Mees
17. 30 uur   Aankomst Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22, Haarlem

Programma    LUTHERSE KERK

17.30 – 17.45 uur  - Ontvangst deelnemers fakkeltocht met koffie/thee.
17.45 uur              - Welkom door Andries Tieleman, voorzitter Amnesty Haarlem e.o.

-           Dave Hardy, programma coördinator mensenrechten in Nederland -
             Algemene informatie m.b.t. Mensenrechten in Nederland

-           Onder leiding van journalist Frénk van der Linden een forum dat ingaat op de
            stelling:  “Illegalen hebben dezelfde rechten als Nederlanders! “

-           Muzikaal intermezzo door theatergroep Mani, met het lied “Vrijheid' van Liesbeth List.

-           Afsluiting bijeenkomst door Andries Tieleman

-           Bezichtiging Amnesty tentoonstelling en bezoek aan de Amnestystand.

18.45 uur - Einde programma.

 Download de poster van de fakkeltocht en hang deze op je raam !