De volgende artikelen beschrijven een aantal aspecten die van belang zijn bij het maken en weergeven van artikelen en categorieën.

Persbericht

 

Betreft: Amnesty in actie voor China
Datum: 7 juli 2008

Amnesty in actie voor verbetering mensenrechten in China

Op 5 juli jl. hebben werkgroepleden van Amnesty International Haarlem in de binnenstad van Haarlem actie gevoerd voor verbetering van de mensenrechten in China. Het publiek reageerde zeer positief op deze actie. Er werden ruim 600 handtekeningen binnengehaald.
Op 19 juli a.s. zal deze actie opnieuw tussen 12.00 en 16.00 uur onder de aandacht van het publiek gebracht worden en wel op de locatie Proveniersplein (Grote Houtstraat/Gierstraat). Er worden dan opnieuw Chinese stokjes uitgedeeld, voorzien van teksten die betrekking hebben op de verbetering van mensenrechten in China. Voor de kleintjes liggen e ballonnen klaar. Tevens kan men een petitielijst tekenen voor vrijlating van gewetensgevangene Hu Jia.

Verdedigers van de mensenrechten in China, waaronder lokale activisten, advocaten, journalisten, en hun familieleden worden in de aanloop naar de Olympische Spelen steeds harder aangepakt. Degenen die het verband leggen tussen de aanhoudende mensenrechtenschendingen en het plaatsvinden van de Spelen in China hebben het ‘t zwaarst te verduren. Willekeurige detentie, mishandeling, marteling, huisarrest en hinderlijk volgen van activisten en hun familie zijn het gevolg. Amnesty International hoopt nog steeds dat de Olympische Spelen een positieve erfenis op de mensenrechten nalaat. Amnesty International vraagt de Chinese autoriteiten om respect te hebben voor de rechten van mensenrechtenverdedigers, activisten toe te staan om hun werk te doen en de vrijlating van alle mensenrechtenverdedigers die momenteel vastzitten of onder huisarrest staan.

Kom ook in actie voor Hu Jia en teken de petitie!
Extra info m.b.t. Hu Jia. Op 27 december 2007 werd activist Hu Jia opgepakt. In twee maanden tijd werd hij 47 keer verhoord; zes tot veertien uur lang, vaak ’s nachts. Hij kreeg aanvankelijk niet de medicijnen die hij nodig heeft en mocht geen advocaten of familieleden ontvangen. Op 3 april 2008 werd Hu Jia veroordeeld tot drieënhalfjaar gevangenisstraf. Zijn advocaten kregen nauwelijks de kans hem te verdedigen. Amnesty denkt dat zijn straf bedoeld is om andere activisten te waarschuwen niet in het openbaar kritiek te uiten.

Persbericht

Betreft: Amnesty Haarlem in actie voor Internationale Vrouwendag
Datum: 29 februari 2009

Zaterdag 7 maart kaarten voor Iran en petitie voor Colombia
Informatiestands bezoeken, ansichtkaarten ondertekenen en je naam toevoegen aan een petitielijst. Dat is het programma dat Amnesty International Haarlem op zaterdag 7 maart biedt op Internationale vrouwendag.

In Haarlem staan er tussen 12.00 en 16.00 uur informatiestands in het winkelcentrum Schalkwijk en op het Proveniersplein (hoek Grote Houtstraat/Gierstraat). Inwoners van Bloemendaal komen de informatie van Amnesty International tegen bij het filiaal van Albert Heijn. Op alle drie de plekken kunnen voorbijgangers in actie te komen en hun steun te betuigen aan de mensenrechtenbeweging door een petitielijst of een kaart te tekenen.

Kaartenactie Iran
In Iran zijn de afgelopen jaren tientallen vrouwenrechtenactivisten opgepakt en vastgehouden. Ze worden bedreigd, geïntimideerd, hun huizen worden doorzocht en hun computers in beslag genomen. Eén van deze activisten is Nobelprijswinnares Shirin Ebadi. Met de kaartenactie op Internationale Vrouwendag roept Amnesty International de Iraanse overheid op om Shirin Ebadi in staat te stellen haar werk te hervatten.

Petitie Colombia
In Colombia is het vrouwendag op 8 maart, maar dat is zeker geen feestdag. Het conflict tussen de veiligheidstroepen, guerrilla’s en door het leger gesteunde paramilitairen heeft al tienduizenden doden geëist. Vrouwen en meisjes worden door alle partijen belaagd en vrouwen die zich inzetten voor de mensenrechten lopen extra gevaar. Misdaden worden zelden onderzocht, daders worden nauwelijks berecht. De petitie van Amnesty International roept de Colombiaanse overheid op om het geweld tegen vrouwen te onderzoeken en de daders te berechten. Bovendien moeten vrouwen een grotere rol spelen in de onderhandelingen en de beslissingen van de regering met betrekking tot het conflict.

Waarom Vrouwendag? De geschiedenis
Internationale Vrouwendag is de actiedag van de vrouwenbeweging, jaarlijks op 8 maart. Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitgeroepen door Clara Zetkin op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910. Aan deze bijeenkomst deden honderd mannen en vrouwen deel uit zeventien landen. Hoewel de aanleiding de massale staking was op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht, stond aanvankelijk de strijd voor algemeen kiesrecht centraal. De jaren daarop werden in een groeiend aantal landen op 8 maart demonstraties en vergaderingen gehouden. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan dit gebruik.
Met de opleving van de feministische beweging in de jaren zestig kwam de belangstelling voor een internationale vrouwendag weer terug en sinds de jaren zeventig wordt er in veel landen aandacht aan besteed. In veel socialistische landen is op 8 maart een officiële feestdag en in 1978 werd de dag door de Verenigde Naties als feestdag erkend. Sinds 1978 vieren veel Nederlandse vrouwengroepen 8 maart in gezamenlijkheid. De bedoeling van de dag is opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voren te brengen.

Persbericht

Betreft: Amnesty actie op Bevrijdingspop 5 mei
Datum: 23 april 2009

Amnesty Haarlem op Bevrijdingspop in actie voor campagne Stop Geweld tegen Vrouwen
Onder het motto ‘Verkrachting is killing, stop seksueel geweld als oorlogswapen’ viert Amnesty International, samen met duizenden anderen festivalbezoekers, op 5 mei Bevrijdingsdag. In de dertien festivalsteden kunnen de bezoekers hun handtekening plaatsen om onder andere op te roepen voor de veiligheid van mensenrechtenactivisten in de Democratische Republiek Congo. De Haarlemse werkgroep van Amnesty International voert in de hoofdstad van Noord-Holland actie op Bevrijdingspop.

Op het bevrijdingsfestival in Haarlem verzamelt Amnesty handtekeningen om daarmee op te roepen tot vervolging van de daders van het geweld tegen de Congolese Justine Bihamba en bescherming van mensenrechtenactivisten in Congo. De handtekeningen worden aangeboden aan de Congolese autoriteiten. Op Bevrijdingspop staat ook de CongoExperience, belevingsboxen met de stemmen van Jacqueline Blom, Frank Lammers, Gijs Scholten van Aschat en Saskia Temmink. Bezoekers krijgen hier op een aangrijpende manier een indruk van het leven en de problemen van de vrouwen in Congo.

Seksueel geweld in Congo
Het oorlogsgeweld, de systematische verkrachtingen en de straffeloosheid waarmee dit geweld gepaard gaat, leiden tot verdere ontwrichting van de samenleving in Congo. Vrouwen die verkracht zijn, worden vaak verstoten door hun gemeenschap. Ze zijn bang om aangifte te doen. Moedige vrouwen en hun mensenrechtenorganisaties komen op voor deze slachtoffers terwijl ze zelf ook vaak gevaar lopen.

Amnesty roept de autoriteiten van Congo op om de rechten van deze mensenrechtenverdedigers te beschermen en om de daders van seksueel geweld te vervolgen.
Voor meer informatie en/of het ondertekenen van de petities kunt u kijken op de website van Amnesty Nederland.

Persbericht

 

Betreft: Fakkeltocht op woensdag 10 december
Datum: 16 november 2008

Vlammen voor de Vrijheid!
Amnesty International Haarlem viert op zaterdag 6 en woensdag 10 december het 60-jarige bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Het programma is als volgt: Op 6 december een informatiestand in het winkelcentrum Schalkwijk en op het Proveniersplein (hoek Grote Houtstraat/Gierstraat) en eveneens voor Albert Heijn in Bloemendaal. Aan voorbijgangers/bezoekers wordt gevraagd te “Vlammen voor de Vrijheid” en hun steun te betuigen aan de mensenrechtenbeweging, d.m.v. het tekenen van kaarten.

Fakkeltocht
Op 10 december (de Dag van de Rechten van de Mens) wordt de jaarlijks terugkerende fakkeltocht georganiseerd door de oude binnenstad van Haarlem.
Tussen 17.00 en 17.15 uur kan men zich op de Oude Groenmarkt (bij het Lennaert Nijgh monument) verzamelen. Fakkels kunnen ter plaatse worden gekocht voor € 1,50 per stuk bij de Amnestystand, waarbij men gratis een consumptiebon ontvangt te gebruiken in de Lutherse Kerk, alwaar (na afloop van de tocht, rond 18.00 uur) een korte bijeenkomst wordt gehouden.
In deze Amnesty activiteit zal aandacht besteed worden aan het 60-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) door mevr.  Chris de Kruif, bestuurslid van Amnesty Nederland Amsterdam. De muzikale intermezzo wordt verzorgd door Utako Arakawa met pianobegeleiding door Klaas Koelewijn. Ook zal de burgemeester van Haarlem aanwezig zijn. Het programma in de kerk neemt ongeveer drie kwartier in beslag.

Graag roepen wij het publiek op om samen met de Amnesty werkgroepleden Haarlem aan de fakkeltocht mee te doen en hiermee extra aandacht te vestigen op de universele rechten van de mens, waar ook ter wereld. Mogen we ook deze keer weer op u rekenen?

60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Op 10 december 1948 nam de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aan. Sindsdien is 10 december de Internationale Dag van de Mensenrechten. In de afgelopen 60 jaar is veel bereikt op het terrein van de bevordering van de mensenrechten. De aandacht van politiek en media voor de mensenrechten is onvergelijkbaar veel groter geworden. Er kwamen internationale verdragen tot stand die staten formeel binden aan de naleving van de rechten van de mens. Ontelbare mensen over de hele wereld droegen hieraan bij. Door onderzoek te doen, door wandaden aan de kaak te stellen, door daders ter verantwoording te roepen en door de internationale rechtsorde uit te bouwen en te bewaken. Soms door daden van grote persoonlijke moed, zoals die van de vele bekende en onbekende mensenrechtenactivisten in de afgelopen decennia. En veel vaker door een kleine daad van solidariteit of van verzet tegen onrecht, zoals een brief of een steunbetuiging. Miljoenen mensen kwamen en komen, ook in Nederland, in actie om te beschermen wat waardevol en weerloos is: de mensenrechten.

Vlammen voor de Vrijheid!
Dit jaar vraagt Amnesty International aandacht voor mensenrechtenactivisten die hun leven in de waagschaal leggen om de mensenrechten te beschermen. Mensen die opstaan tegen onrecht en onderdrukking, die de idealen uit de Universele Verklaring gebruiken om hun wereld te verbeteren. Amnesty roept Nederlanders op de mensenrechtenactivisten te steunen door op de website www.vlammenvoordevrijheid.nl, een digitale kaars te ontsteken. Men kan steun betuigen aan het belangrijke werk van de vrouwen van de Iraanse Campagne voor Gelijkheid. Een organisatie die middels een online petitie opkomt voor gelijke rechten voor vrouwen in Iran. Ook kan men vlammen voor Aung San Suu Kyi uit Myanmar. De democratische leider die al jarenlang de militaire junta trotseert. Het derde te verlichten gebied op de digitale wereldkaart ligt in Zimbabwe. Hier zetten honderden vrouwen van de organisatie Women of Zimbabwe Arise (WOZA) zich in voor verbetering van de leefomstandigheden en mensenrechtensituatie in Zimbabwe. De autoriteiten zijn niet gediend van WOZA’s vreedzame acties en de vrouwen worden regelmatig gearresteerd, gemarteld en geïntimideerd. De kaarsen zullen de duisternis op de digitale wereldkaart verlichten en zijn een steunbetuiging aan de activisten die ondanks de gevaarlijke omstandigheden hun belangrijke werk voortzetten.

Persbericht

 

Betreft: Amnesty mensenrechtenwandeling
Datum: 24 mei 2009

Regionale mensenrechtenwandeling van Amnesty International
Op zondag 24 mei vond de eerste regionale Amnesty Mensenrechtenwandeling plaats. Dit wandelevenement werd georganiseerd door tien Amnesty-groepen uit Zuid- en Noord-Holland. De opzet van de wandeling was een estafetteloop waarbij in etappes van Den Haag naar Noordwijk werd gelopen, 24 km in totaal. Onderweg werd aandacht gevraag voor de Amnestycampagne "Stop Geweld Tegen Vrouwen".

De wandelgroep die vanaf de Waalsdorpervlakte was vertrokken, kwam in Wassenaar aan bij Het Pannenkoekenhuis 's-Gravesande. Daar werden de wandelaars welkom geheten door de burgemeester van Wassenaar, de heer J. Hoekema. Het estafettestokje, een symbolische Amnestykaars, werd door de Amnestygroep Den Haag overhandigd aan burgemeester Hoekema. In de kaars zat een uitvergrote petitielijst voor de Congolese mensenrechtenactiviste Justine Masika Bihamba. Zij zet zich in voor de opvang, rehabilitatie en rechtsbescherming van slachtoffers van seksueel geweld in het door oorlog geplaagde Congo. Bihamba en haar gezin zijn daardoor zelf mikpunt van agressie. Burgemeester Hoekema ondertekende de petitielijst en overhandigde daarna het symbolische estafettestokje aan de Amnestygroep Wassenaar-Voorschoten.

Tot slot gaf de burgemeester het startsein voor de volgende etappe richting het Valkenburgs Meer. Vanaf daar liepen de deelnemers naar Katwijk, waar de Amnestygroepen uit Noord-Holland zich hadden verzameld. Vanaf Katwijk liep een groep van zo'n 50 wandelaars met ballonnen en baniers over het strand naar Noordwijk. Op het terras van strandpalviljoen Beach End werd de wandelgroep verwelkomd door wethouder De Lange van Noordwijk. Latifa Brahmi sprak namens het Bestuur van Amnesty Nederland over de campagne "Stop Geweld Tegen Vrouwen". Het Leidse Groenlinks raadslid Marianne van der Beek vertelde over haar persoonlijke ontmoeting met Justine Bihamba. De Congolees-Nederlandse publicist Alphonse Muambi gaf een lezing over de huidige situatie in Congo. De dag werd afgesloten met Afrikaanse muziek van de Owie Mixed Band.

De ondertekende petitielijsten worden opgestuurd naar de president van de Democratische Republiek Congo. Voor meer informatie en foto's: www.amnesty.nl/wandeling.