De volgende artikelen beschrijven een aantal aspecten die van belang zijn bij het maken en weergeven van artikelen en categorieën.

Persbericht

Betreft: Amnesty actie op Bevrijdingspop 5 mei
Datum: 23 april 2009

Amnesty Haarlem op Bevrijdingspop in actie voor campagne Stop Geweld tegen Vrouwen
Onder het motto ‘Verkrachting is killing, stop seksueel geweld als oorlogswapen’ viert Amnesty International, samen met duizenden anderen festivalbezoekers, op 5 mei Bevrijdingsdag. In de dertien festivalsteden kunnen de bezoekers hun handtekening plaatsen om onder andere op te roepen voor de veiligheid van mensenrechtenactivisten in de Democratische Republiek Congo. De Haarlemse werkgroep van Amnesty International voert in de hoofdstad van Noord-Holland actie op Bevrijdingspop.

Op het bevrijdingsfestival in Haarlem verzamelt Amnesty handtekeningen om daarmee op te roepen tot vervolging van de daders van het geweld tegen de Congolese Justine Bihamba en bescherming van mensenrechtenactivisten in Congo. De handtekeningen worden aangeboden aan de Congolese autoriteiten. Op Bevrijdingspop staat ook de CongoExperience, belevingsboxen met de stemmen van Jacqueline Blom, Frank Lammers, Gijs Scholten van Aschat en Saskia Temmink. Bezoekers krijgen hier op een aangrijpende manier een indruk van het leven en de problemen van de vrouwen in Congo.

Seksueel geweld in Congo
Het oorlogsgeweld, de systematische verkrachtingen en de straffeloosheid waarmee dit geweld gepaard gaat, leiden tot verdere ontwrichting van de samenleving in Congo. Vrouwen die verkracht zijn, worden vaak verstoten door hun gemeenschap. Ze zijn bang om aangifte te doen. Moedige vrouwen en hun mensenrechtenorganisaties komen op voor deze slachtoffers terwijl ze zelf ook vaak gevaar lopen.

Amnesty roept de autoriteiten van Congo op om de rechten van deze mensenrechtenverdedigers te beschermen en om de daders van seksueel geweld te vervolgen.
Voor meer informatie en/of het ondertekenen van de petities kunt u kijken op de website van Amnesty Nederland.

Persbericht

 

Betreft: Amnesty mensenrechtenwandeling
Datum: 24 mei 2009

Regionale mensenrechtenwandeling van Amnesty International
Op zondag 24 mei vond de eerste regionale Amnesty Mensenrechtenwandeling plaats. Dit wandelevenement werd georganiseerd door tien Amnesty-groepen uit Zuid- en Noord-Holland. De opzet van de wandeling was een estafetteloop waarbij in etappes van Den Haag naar Noordwijk werd gelopen, 24 km in totaal. Onderweg werd aandacht gevraag voor de Amnestycampagne "Stop Geweld Tegen Vrouwen".

De wandelgroep die vanaf de Waalsdorpervlakte was vertrokken, kwam in Wassenaar aan bij Het Pannenkoekenhuis 's-Gravesande. Daar werden de wandelaars welkom geheten door de burgemeester van Wassenaar, de heer J. Hoekema. Het estafettestokje, een symbolische Amnestykaars, werd door de Amnestygroep Den Haag overhandigd aan burgemeester Hoekema. In de kaars zat een uitvergrote petitielijst voor de Congolese mensenrechtenactiviste Justine Masika Bihamba. Zij zet zich in voor de opvang, rehabilitatie en rechtsbescherming van slachtoffers van seksueel geweld in het door oorlog geplaagde Congo. Bihamba en haar gezin zijn daardoor zelf mikpunt van agressie. Burgemeester Hoekema ondertekende de petitielijst en overhandigde daarna het symbolische estafettestokje aan de Amnestygroep Wassenaar-Voorschoten.

Tot slot gaf de burgemeester het startsein voor de volgende etappe richting het Valkenburgs Meer. Vanaf daar liepen de deelnemers naar Katwijk, waar de Amnestygroepen uit Noord-Holland zich hadden verzameld. Vanaf Katwijk liep een groep van zo'n 50 wandelaars met ballonnen en baniers over het strand naar Noordwijk. Op het terras van strandpalviljoen Beach End werd de wandelgroep verwelkomd door wethouder De Lange van Noordwijk. Latifa Brahmi sprak namens het Bestuur van Amnesty Nederland over de campagne "Stop Geweld Tegen Vrouwen". Het Leidse Groenlinks raadslid Marianne van der Beek vertelde over haar persoonlijke ontmoeting met Justine Bihamba. De Congolees-Nederlandse publicist Alphonse Muambi gaf een lezing over de huidige situatie in Congo. De dag werd afgesloten met Afrikaanse muziek van de Owie Mixed Band.

De ondertekende petitielijsten worden opgestuurd naar de president van de Democratische Republiek Congo. Voor meer informatie en foto's: www.amnesty.nl/wandeling.

Persbericht

 

Betreft: Vlammende fakkels op Dag van de Rechten van de Mens
Datum: 29 november 2009

Drums, dichtwerk en Dansen op donderdag 10 december in binnenstad Haarlem
Het is inmiddels een traditie in de ware zin van het woord - de jaarlijks terugkerende fakkeltocht door de oude binnenstad van Haarlem op 10 december, de internationale Dag van de Rechten van de Mens. Ook dit jaar weer neemt Amnesty International Haarlem de organisatie op zich. De afdeling roept iedereen op om aan de optocht mee te doen.

Tussen 16.45 uur en 17.00 verzamelen de deelnemers zich bij het Lennaert Nijgh-monument op de Oude Groenmarkt. Kort voor de start, volgt een beknopte toelichting op de fakkeltocht. Om 17.00 uur zet het gezelschap zich met de fakkels in beweging voor een wandeltocht door het oude stadscentrum van Haarlem. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de trommels van Martin Mees. De tocht duurt van 17.00 uur tot 17.30 uur en eindigt bij de Lutherse kerk aan de Witte Herenstraat 22.

Gedichten en Dansen
In de Lutherse kerk is er een korte bijeenkomst. Het welkomstwoord is daarbij in handen van een vertegenwoordiger van Amnesty International Haarlem. Daarna draagt stadsdichter Sylvia Hubers gedichten voor. Vervolgens komt de heer H.B. Bruijn, burgemeester van Haarlemmerliede-Spaarnwoude aan het woord. Na de burgemeester verzorgt cellist Erik Dansen een muzikaal intermezzo en vertelt de heer Harm Noordhof, bestuurslid van Amnesty Nederland, over het thema ‘Een menswaardig bestaan.’ Aan het einde leest Sylvia Hubers nog enkele gedichten voor en speelt Erik Dansen cellomuziek. Om 18.30 uur is de bijeenkomst afgelopen.

Persbericht

 

Betreft: Amnesty actie op Houtfestival 21 juni
Datum: 14 juni 2009

Amnesty Haarlem op Houtfestival in actie voor campagne Stop Geweld tegen Vrouwen
Onder het motto ‘Verkrachting is killing, stop seksueel geweld als oorlogswapen’ voert Amnesty International Haarlem op 21 juni op het Houtfestival actie tegen geweld tegen vrouwen in Congo. Bezoekers kunnen hun handtekening plaatsen om onder andere op te roepen voor de veiligheid van mensenrechtenactivisten in de Democratische Republiek Congo.

Op het Houtfestival in Haarlem verzamelt Amnesty handtekeningen om daarmee op te roepen tot vervolging van de daders van het geweld tegen de Congolese Justine Bihamba en bescherming van mensenrechtenactivisten in Congo. De handtekeningen worden aangeboden aan de Congolese autoriteiten. Op het Houtfestial staat ook de CongoExperience, belevingsboxen met de stemmen van Jacqueline Blom, Frank Lammers, Gijs Scholten van Aschat en Saskia Temmink. Bezoekers krijgen hier op een aangrijpende manier een indruk van het leven en de problemen van de vrouwen in Congo.

Seksueel geweld in Congo
Het oorlogsgeweld, de systematische verkrachtingen en de straffeloosheid waarmee dit geweld gepaard gaat, leiden tot verdere ontwrichting van de samenleving in Congo. Vrouwen die verkracht zijn, worden vaak verstoten door hun gemeenschap. Ze zijn bang om aangifte te doen. Moedige vrouwen en hun mensenrechtenorganisaties komen op voor deze slachtoffers terwijl ze zelf ook vaak gevaar lopen.

Amnesty roept de autoriteiten van Congo op om de rechten van deze mensenrechtenverdedigers te beschermen en om de daders van seksueel geweld te vervolgen.

Persbericht

 

Betreft: Vlammende fakkels op de Dag van de Rechten van de Mens in Haarlem
Datum: 14 december 2009

Vlammende fakkels op de Dag van de Rechten van de Mens in Haarlem
Ruim 70 Amnestyleden en -sympathisanten liepen op 10 december jl. mee in de fakkeltocht in de binnenstad van Haarlem. Onder tromgeroffel en het uitdelen van flyers werd het publiek attent gemaakt op de “Dag van de Rechten van de Mens” en konden we op deze manier tevens aandacht vragen voor het werk van Amnesty. Tijdens de afsluitingsbijeenkomst in de Lutherse Kerk vertelde Harm Noordhof, bestuurslid van AI Nederland, over het thema “een menswaardig bestaan” en kreeg ook burgemeester Bruijn van Haarlemmerliede- Spaarnwoude de gelegenheid zijn visie op dit thema te geven. Het geheel werd opgeluisterd door een aantal prachtige toepaslijke gedichten van de stadsdichter van Haarlem, Sylvia Hubers. Hieronder één van haar gedichten. Daarnaast speelde de jonge cellist Erik Dansen een paar prachtige stukjes uit de 3e cello van Bach. Ook werden veel handtekeningen verzameld voor de lopende actie. De organisatie kan terugzien op een zeer geslaagde activiteit.

We moeten iets kleins doen

We moeten iets kleins doen.
Een klein wonder
moeten we verrichten.
Eén klein persoonlijk wonder,
één wonder moeten we verrichten
per persoon.

En dan, als iedereen dat gedaan heeft,
één klein wonder verrichten,
dan tellen we de wonderen
die ontstaan zijn bij elkaar op.
En dan, dan hebben we
een groot wonder.