Amnesty groep Haarlem
Maar ook Bloemendaal, Heemstede en Overveen

Persbericht

 

Betreft: Kick-off van de Amnesty collecteweek
Datum: 30 januari 2008

Kick-off collecte Haarlem, Heemstede en Bloemendaal

De aftrap van de collecte in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal, zal aanstaande maandag 11 februari 2008 op bijzonder wijze plaatsvinden!
De drie burgemeesters van bovenstaande plaatsen zullen gezamenlijk hun eerste gift in de collectebus doneren en daarmee hun solidariteit met de slachtoffers van de schending van mensenrechten betuigen. U bent van harte bij deze bijeenkomst uitgenodigd, op 11 februari 2008, om 12.00 uur in de Refter van het stadhuis van Haarlem.

‘Geef om vrijheid’: Collecte van Amnesty International

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2008 voor de zesde keer een landelijke collecte. Deze zal plaatsvinden van 10 februari tot en met 16 februari 2008. Na de eerste succesvolle 5 jaren, waarbij in 2007 circa 18.000 vrijwilligers langs de deur gingen en ruim 1,5 miljoen euro werd opgehaald, zullen zo’n 23.000 collectanten dit jaar steun gaan vragen voor het werk van Amnesty.

Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Amnesty zet zich in voor de vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijke processen voor alle politieke gevangenen, afschaffing van de doodstraf en beëindiging van martelingen, politieke moorden en ‘verdwijningen’. Ook vrij zijn van discriminatie is een mensenrecht waar Amnesty voor strijdt.

Waarom collecteren?
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Om die reden ontvangt de organisatie geen geld van de overheid of van politieke groeperingen. Met bijdragen van leden en door giften, zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt.

Amnesty International in 2008
Amnesty International organiseert campagnes waarin een thema of land centraal staan. Met zo'n grootschalige actie wordt geprobeerd verbeteringen in de mensenrechtensituatie te realiseren en om het bewustzijn over onderwerpen die iedereen aangaan te vergroten.
Amnesty voert in 2008, het jaar van de Olympische Spelen in Beijing, onder meer een China-campagne. Het streven is dat de Spelen China iets moois achterlaten: respect voor de mensenrechten. Verder is het dit jaar zestig jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens tot stand kwam. In de tweede helft van het jaar zal naar aanleiding hiervan een grootse campagne plaatsvinden.

Achtergrond mensenrechten
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Zij voert actie voor beëindiging van ernstige schendingen van het recht op leven, van het recht niet te worden gemarteld, van het recht op vrijheid van geweten en van meningsuiting en van het recht niet te worden gediscrimineerd.
Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In meer dan 110 landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Politieke gevangenen krijgen vaak oneerlijke processen. Nog steeds worden mensen ter dood veroordeeld (in 67 landen) en daadwerkelijk geëxecuteerd (1526 mensen in 31 landen), en in 56 landen kun je vanwege een afwijkende mening in de gevangenis belanden.