Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Zij voert actie voor beëindiging van ernstige schendingen van het recht op leven, van het recht niet te worden gemarteld, van het recht op vrijheid van geweten en van meningsuiting en van het recht niet te worden gediscrimineerd.

Welkom bij de groep Haarlem van Amnesty International

De oudste nog actieve Amnesty groep (004) van Nederland. We bestonden in 2016 namelijk 50 jaar! Al 50 jaar lang zetten mensen uit Haarlem en omgeving zich actief in voor de bescherming van mensenrechten. Op dit moment hebben we ongeveer 80 leden, 80 vrouwen en mannen die in verschillende subgroepen actief zijn.