Amnesty groep Haarlem
Maar ook Bloemendaal, Heemstede en Overveen

 

Waarom 10 december: op 10 december 1948 werd in de Ver.Naties de Universele Verklaring van de mensenrechten aangenomen. 's Middags was door medewerkers van de Amnestygroep Haarlem e.o. de Lutherse kerk in de Witte Herenstraat 22 in gereedheid gebracht met diverse stands over allerlei acties die nu spelen. Zo kon er een petitielijst getekend worden voor de vrijlating van 2 mensenrechtenactivisten, te weten Ales Bialiatski, van de mensenrechtengroep Viasna (Lente) in Wit Rusland, hij zit een gevangenis straf van 4,5 jaar uit. Hij werd opgepakt toen hij een bankrekening wilde openen voor zijn groep. Ales is vader van een zoon. De andere is Mevr. Nasrin Sotoudeh, zij is advocate en verdedigt mensenrechtenactivisten die vervolgd worden en jongeren die ter dood zijn veroordeeld. Zij kreeg een gevangenisstraf van 6 jaar en heeft op 4 december een hongerstaking beëindigd, Nasrin is moeder van 2 kinderen. Amnesty International Nederland voert 4 weken lang onafgebroken actie voor Ales en Nasrin en wel van 14 januari tot 9 februari 2013.

 

De opkomst was met 75 mensen redelijk te noemen, het weer was droog met een matige dunne, koude wind. De tocht verliep waardig. Ook de deelnemers van het panel m.b.t. de mensenrechten in Nederland liepen mee, de journalist Frenk van der Linden, de advocaat m.b.t. verblijfsvergunning en vreemdelingenrecht, Mevr. Mr. Ellen Zwart, Bernice Boermans, projectleidster Vreemdelingendetentie van FairWork, (www.fairwork.nu) Frits ter Kuile die elke 2e zondag Schipholwake’s (www.schipholwakes.nl) houdt bij de opvang van illegalen en Dave Hardy, coördinator van Mensenrechten in Nederland van Amnesty International Amsterdam.

 

Na afloop van de tocht hield Dave Hardy een betoog over illegalen, wie zijn dat, waarom noemen wij ze zo, is dat terecht en is wereldburger niet een betere term en als dat zo is dan zou men niet “illegaal” kunnen zijn en heeft van daaruit elke illegaal dezelfde burger- en mensenrechten. Daarna vond er een debat plaats met het panel en met de toehoorders uit de kerk. Het geheel werd goed geleid door Frènk van der Linden.

Thema’s die aan de orde kwamen:


1/ vinden wij dat zogenaamde illegalen alle mensenrechten zouden moeten krijgen (iedereen mee eens),
2/ vinden wij dat illegalen ook alle burgerrechten zouden moeten krijgen: antwoord: Nee omdat zij wettelijk gezien daartoe geen recht hebben omdat zij geen ingezetenen van Nederland zijn.
3/ waar iedereen het over eens was: illegalen horen niet in detentie thuis en al zeker kinderen niet, in het verlengde daarvan werd vanuit de kerk gesteld dat er meer aandacht zou moeten zijn voor het feit dat ouders met kinderen die in asielzoekerscentra verblijven nogal eens verplaatst worden. Dat heeft tot gevolg dat kinderen gebrekkig, verbrokkeld onderwijs krijgen en geen vriendschappen kunnen onderhouden.
4/ hoe kunnen we de politiek beïnvloeden om de rechtspositie van illegalen te verbeteren, in de kabinetsplannen is hierover niets terug te vinden en sommige politieke partijen hebben het of weggegeven in de onderhandeling (PvdA) of zijn niet geïnteresseerd (CDA). Dave Hardy van Amnesty International Nederland gaf aan dat zij op twee fronten gaan opereren, dus én lobbyen bij de politiek én actie van onderop omdat dat media-aandacht genereert en tevens op zijn beurt weer de politiek beïnvloedt.
5/ Frits ter Kuile vroeg indringend aandacht voor de illegalen die in detentie worden gehouden op Schiphol. Op zondag 13 januari as wordt er een demonstratie gehouden bij een nieuwe Schipholgevangenis die in de herfst van dit jaar is geopend,
6/ Bernice Boermans vroeg aandacht voor het feit dat illegalen misbruikt worden. Slachtoffers van moderne slavernij krijgen veel te weinig of niets betaald. Ze werken hier in Nederland onder (zeer) slechte omstandigheden, bijvoorbeeld in restaurants, de land- en tuinbouw en de schoonmaakbranche. Of ze worden seksueel uitgebuit. Ze zijn volledig in de greep van hun baas of tussenpersoon: ze worden bijvoorbeeld mishandeld, krijgen hun paspoort niet terug als ze daar om vragen of vrezen voor de veiligheid van hun familie. Veel slachtoffers van deze moderne slavernij zijn migranten die onder valse voorwendselen naar Nederland zijn gehaald. Ze spreken de taal niet en zijn meestal niet of nauwelijks op de hoogte van hun rechten hier. En als ze dat wel zijn, durven ze er lang niet altijd iets tegen te doen. Vaak zijn ze bang gemaakt voor de immigratiedienst of politie. Ontsnappen is voor deze mensen dus niet gemakkelijk.

 

Theatergroep Mani met violiste Maria Eldering, zangeres Nicolette Knape en pianist Bart Siekman zorgde voor de muzikale omlijsting en brachten het lied “Vrijheid” van Liesbeth List.

Andries Tieleman, voorzitter van de Amnestygroep Haarlem e.o., sloot de avond met een dankwoord voor ieders inzet, af. Het was een zeer geslaagde avond.

 

Ton Moolenaar, 2e secretaris Amnestygroep Haarlem e.o.