Amnesty groep Haarlem
Maar ook Bloemendaal, Heemstede en Overveen

Tussen 3 en 8 februari werd de landelijke collecte voor Amnesty gehouden. Ook in Haarlem zijn weer veel collectanten op pad gegaan om geld op te halen voor het werk van de mensenrechtenorganisatie. De opbrengst van de collecte in Haarlem was dit jaar € 22.150,57 De Haarlemse afdeling van Amnesty is tevreden met dit resultaat.

Het was de twaalfde keer op rij dat Amnesty International een landelijke collecte hield. De collecte is voor Amnesty van groot belang. De mensenrechtenorganisatie is onafhankelijk en voor haar werk grotendeels afhankelijk van giften van particulieren.

Gift per sms
Ook dit jaar kon men, voor wie de collecte gemist had of geen klein geld in huis kon vinden, met een eenvoudig sms `amnesty´ naar 4333 alsnog een gift kon geven. Ook nu de collecteperiode is afgelopen, kunnen mensen nog per sms geld naar Amnesty overmaken. Er wordt dan € 2,00 van uw telefoonrekening afgeschreven. De collectanten promootten deze manier van geven door tijdens de collecte boekenleggers te schuiven in de brievenbussen van mensen die niet thuis waren.

 

Jammer genoeg kon de Amnestygroep niet voor alle wijken in Haarlem collectanten vinden. Mensen die daardoor geen geld aan de collecte konden geven, kunnen hun bijdrage alsnog overmaken.  Dat kan op rekeningnummer: NL93 TRIO 0197 7023 09  t.n.v. Amnesty 004 Haarlem – IB zaken.  Geven per sms kan uiteraard ook.

Aanmoediging
De Amnesty-groep Haarlem bedankt alle mensen die een bijdrage via de collectebus of anders hebben gegeven. Bovendien moedigt de Haarlemse Amnesty-afdeling mensen die alsnog geld willen overmaken, van harte aan.