Amnesty groep Haarlem
Maar ook Bloemendaal, Heemstede en Overveen

Persbericht

 

Betreft: Amnesty International op Bevrijdingsfestival Haarlem in actie tegen gedwongen huisuitzettingen van Roma in Servië

 

Honderden en wellicht duizenden Roma lopen in Servië het risico om slachtoffer te worden van gedwongen huisuitzettingen. Tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei in Haarlem vraagt Amnesty International festivalbezoekers daartegen te protesteren door op de foto te gaan. 

De foto's worden aan de Servische autoriteiten aangeboden in de vorm van een tangramspel met spelregels over huisuitzettingen waarbij mensenrechten wél worden nageleefd. Festivalbezoekers kunnen daarnaast zelf op het bevrijdingsfestival een reuzentangramspel spelen, waarbij ze van brokstukken een huis kunnen bouwen. Dit is een voorbeeld voor de Servische autoriteiten. 

De afgelopen jaren zijn in Servië tal van Roma-nederzettingen ontruimd en daarbij zijn mensenrechten op grote schaal geschonden. Amnesty vreest dat er meer gedwongen ontruimingen zullen volgen. Bewoners worden hierover niet geconsulteerd, niet tijdig ingelicht, en ze worden óf onder slechte omstandigheden in metalen containers gehuisvest, óf komen op straat te staan. De boodschap aan de Servische autoriteiten luidt dan ook: stop gedwongen huisuitzettingen.

 

Achtergrondinformatie

Vanwege de wijdverspreide en systematische discriminatie in Servië hebben Roma vaak weinig andere keus dan zich te vestigen op plekken waar ze kwetsbaar zijn voor gedwongen huisuitzettingen. Soms worden bewoners meer dan eens uit hun huizen gezet. In de verschillende bedreigde gemeenschappen bevinden zich veel kwetsbare groepen, waaronder Roma die in 1999 zijn gevlucht voor de oorlog in Kosovo.

Zo werden in oktober 2010 36 mensen, onder wie zeventien kinderen en een zwangere vrouw, gedwongen hun woningen in de Servische hoofdstad Belgrado te verlaten. Twee uur later werden hun huizen gesloopt. Zij moesten plaatsmaken voor een nieuwe weg en een appartementencomplex.

Door de Verenigde Naties zijn criteria opgesteld waaraan moet worden voldaan bij  huisuitzettingen. Zo dienen bewoners door de autoriteiten tijdig te worden geïnformeerd en geconsulteerd en moet compensatie en alternatieve huisvesting worden geboden. De Servische autoriteiten hebben zich in een aantal, door Amnesty International gedocumenteerde gevallen, niet gehouden aan internationale verplichtingen. Amnesty International wil dat Servië nationale wetgeving maakt die gedwongen uitzettingen verbiedt.

 

Voor meer achtergrondinformatie kunt u kijken op   http://www.amnesty.nl/in_actie/menswaardig_wonen

 

Festivalgegevens: Amnesty International Haarlem, Plein van de Vrijheid, Dreef 3, 2021 HR Haarlem